Email:

chenzhe@mail.neu.edu.cnTEACHING @ NEU
 
[B131700330] Graduation Thesis (Chinese)    Spring, 2019
Attendees: Lingfan Xie, Jinyi Gao, Jincai Li, Lingling Li

[C3702024100] IoT Technologies (Chinese)    Fall, 2018
Attendees: IoT-1601, 1602 (65 students)
Blackboard

[yz201810010] Innovational and Entrepreneurial Activities (Chinese)    Fall, 2018
Attendees: Candidates for Master‘s degrees in Mechanical Engineering (46 students)

[B131700400] Fundamentals of Entrepreneurship (Chinese)    Fall, 2018
Attendees: IoT-1501, 1502 (52 students)
Blackboard


[B131700061] Communication Technologies for IoT (English and Chinese)    Spring, 2018
Attendees: IoT-1501, 1502 (48 students)
Blackboard

 
[B131700330] Graduation Thesis (Chinese)    Spring, 2018
Attendees: Jue Wu, Zhonghao Yang, Yang Liu, Jian Li, Mingjia Yang, Yitong Chen, Linlin Shen, Ma Zhuo

[B131700400] Fundamentals of Entrepreneurship (Chinese)    Fall, 2017
Attendees: IoT-1401, 1402, 1403 (75 students)
Blackboard

 
[B131700061] Communication Technologies for IoT (English and Chinese)    Spring, 2017
Attendees: IoT-1401, 1402, 1403 (47 students)
Blackboard


[B131700330] Graduation Thesis (Chinese)    Spring, 2017
Attendees: Yuanhui Shi, Yaowu Zheng, Zikai Lin, Wei Liu, Yuepeng Ma

[B131700400/B130800400] Fundamentals of Entrepreneurship (Chinese)    Fall, 2016
Attendees: IoT-1301, 1302, 1303; CS-1306, 1307, 1308 (164 students)
Blackboard

 
[B131700061] Communication Technologies for IoT (English and Chinese)    Spring, 2016
Attendees: IoT-1301, 1302, 1303 (69 students)
Blackboard


[B131700330] Graduation Thesis (Chinese)    Spring, 2016
Attendees: Jianwei Liu, Xi Lv, Yu Chen, Yajing Li, Jingyi Wang

[B131700060] Introduction to Wireless Sensor Networks (English and Chinese)    Fall, 2015
Attendees: IoT-1201 (30 students)
Blackboard


[B131700330] Graduation Thesis (Chinese)    Spring, 2015
Attendees: Jiaoyang Dong, Chao Gao, Wenlong Li, Tong Wang, Yuhui Chen

[B131700060] Introduction to Wireless Sensor Networks (English and Chinese)    Fall, 2014
Attendees: IoT-1101 (33 students)
Blackboard


[Graduate Course] High-Performance Embedded System Design (English)    Spring, 2013
Attendees: Candidates for Master's degrees in Computer Science (International students): Asadullah Ali, Les Kimball Kamara, Edwin Murimi Mwaniki
 
[B131000930] Training on Computer Skills (Chinese)    Spring, 2013
Attendees: IoT-1201 (30 students)

[B131000911] Graduation Thesis (Chinese)    Spring, 2012
Attendees: Yanqi Li, Liqun Yu, Jiahan Wang

[B131000930] Training on Computer Skills (Chinese)    Spring, 2012
Attendees: IoT-1101 (33 students)


CURRENT GRADUATE STUDENTS

Yang Liu
Yichen Wang
Senfan An
Vu Van Dai (international student from Vietnam)


FORMER GRADUATE STUDENTS

Yuhong Yao (CETC52, Hangzhou, 2018)
Ruiqing Liang (CASC, Beijing, 2017)
Yanyan Xu (Neusoft, Shenyang, 2017)
Jiyao Wang (AVIC, Beijing, 2017)
Zhu Meng (HiRain, Beijing, 2017)
Huan Wang (on the job, 2017)
Yannan Wu (on the job, 2017)
Yongshuai Shao (ZTE, Shenzhen, 2016)
Sai Xie (Huawei, Nanjing, 2016)
Renjie Wang (Huawei, Beijing, 2016)
Xinran Chen (CETC54, Shijiazhuang, 2015)
Desheng Ma (SIASUN, Shenyang, 2015)
Delong Kang (TISCO, Taiyuan, 2014)