MSN:smallcat2008[at]hotmail[dot]com
person006006.jpg
中华人民共和国
辽宁省沈阳市
和平区文化路三号巷11号
邮编:110004
电话: +86-024-83687240
传真: +86-024-83687240
电子邮件:liuxf[at]mail[dot]neu[dot]edu[dot]cn
No.11, Lane 3, WenHua Road, HePing District, Shenyang, Liaoning, China
Post Code:110004
Tel: +86-024-83687240
Fax: +86-024-83687240
Twitter: @zarcoder
Email:liuxf[at]mail[dot]neu[dot]edu[dot]cn
      本人常年宅在东大校内,醉心于互联网事业的发展以及各
种开源技术的普及,好读书,不求甚解,有同好者,可电联。

自强不息
     知行合一